Graduation project Nieuw Land Scenario’s

map EXPO graduation
expo in wedlands
expo space museum

Juni 2015 ben ik cum laude afgestudeerd in Allround Styling aan Academie Artemis, Hogeschool voor Styling. Mijn afstudeerproject heet Nieuw Land Scenario’s en is ontwikkeld vanuit een nieuwsgierige vraag over het toekomstperspectief en de leefbaarheid van het landschap van Flevoland.

6000 jaar geleden bestond de Zuiderzee uit bewoond land. Daarna werd het weer water en nu ligt er de grootste kunstmatige polder ter wereld. De komende decennia stijgt de zeespiegel en worden steeds extremere weersomstandigheden verwacht. Verdwijnt Flevoland in de toekomst weer in het water? 

Aan de hand van vier landschapsscenario’s heb ik geprobeerd te visualiseren hoe het Flevolandse landschap en de mens in de toekomst samen kunnen voortbestaan. De landschapsscenario’ zijn land, water, oever en moeras en vertegenwoordigen elk een eigen ecosysteem. 

Het project is (fictief) gekoppeld aan het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad. Dit is een museum en kenniscentrum over de geschiedenis van Flevoland. Ik heb mijn concept vertaald in een expositie, opgebouwd op verschillende locaties in het Flevolandse landschap. Bezoekers worden bewust van de maakbaarheid van het Flevolandse landschap en worden uitgedaagd het toekomstige landschap van Flevoland mee vorm te geven.

Juni 2015 / Frederieke Ridder / model Esmee Coehoorn

Further Projects